TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP

TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
PHỔ THÔNG 2018 CHO GIÁO VIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018;
Căn cứ Công văn của Sở Giáo dục Đào tạo Bình Dương Hướng dẫn tổ chức dạy học lớp 1 từ năm học 2020-2021;
Căn cứ vào chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo;
Ngày 27/11/2019, Trường tiểu học Tân Hiệp đã tổ chức tập huấn “Triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”.
Tham dự chuyên đề có bà Hoàng Mai Nguyệt, Hiệu trưởng cùng cán bộ và giáo viên trường tiểu học Tân Hiệp.
Triển khai chuyên đề, bà Lâm Thị Kim Oanh, Phó hiệu trưởng trường đã trình bày 3 nội dung chính: Thực trạng trường tiểu học Tân Hiệp chuẩn bị triển khai thực hiện CTGDPT 2018 ở tiểu học; Hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch dạy học theo chương trình GDPT 2018 ở cấp tiểu học; Hướng dẫn thực hiện xây dựng kế hoạch và thời khóa biểu dự kiến triển khai cho lớp 1 năm học 2020-2021.
Nội dung tập huấn đã giúp các cán bộ quản lý và giáo viên trường tiểu học Tân Hiệp có định hướng rõ ràng các nhiệm vụ phải chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trước mắt là lớp 1 năm học 2020-2021 đồng thời bổ sung những kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy và quản lý theo định hướng phát triển năng lực học sinh để áp dụng đối với chương trình hiện hành và chương trình mới trong thời gian tới.
Kết luận chuyên đề, bà Hoàng Mai Nguyệt – Hiệu trưởng trường đã có những ý kiến chỉ đạo cho toàn thể cán bộ, giáo viên: Năm học 2019-2020 là năm học bản lề rất quan trọng để toàn ngành chuẩn bị thực hiện Chương trình GDPT năm 2018, trước mắt nhà trường chuẩn bị các điều kiện áp dụng triển khai sách giáo khoa mới đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021. Riêng mỗi giáo viên phải biết luôn tạo động lực, quyết tâm, bản thân từng cá nhân giáo viên phải biết tự nghiên cứu chương trình lớp 1, tạo tiền đề để thực hiện chương trình giáo dục tiểu học mới bắt đầu từ lớp 1 năm học 2020-2021 đạt kết quả./.

z1640921221120_a526cfc0918b65d374ddaa050987a9b4

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *