“Chào mừng bạn đến trang website Trường Tiểu học Tân Hiệp.”

VUI HỘI TRĂNG RẰM

TRAO MŨ BẢO HIỂM CHO HỌC SINH LỚP 1- TUYEN TRUYỀN THÁNG ATGT

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021

Công khai bộ SGK theo Chương trình GDPT 2018

Chung tay phòng chống dịch Covid-19

Chương trình thắp sáng ước mơ- San sẻ yêu thương

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2019 – 2020

KẾ HOẠCH ÔN TẬP TRONG THỜI GIAN NGHỈ DỊCH BỆNH COVID-19

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

Copy

Copy

 

Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthtanhiep 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthtanhiep 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay