Chào mừng đến với Website: Trường Tiểu Học Tân Hiệp, Địa chỉ: Ấp 3, xã Tân Hiệp – Phú Giáo – Bình Dương , email: th-tanhiep@pg.sgdbinhduong.edu.vn

Lịch kiểm tra cuối học kì I năm học 2018-2019

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

Lịch kiểm tra Giữa HK I 2018-2019

Tuyên truyền Giáo dục An toàn giao thông

Trường TH Tân Hiệp Khai Giảng Năm Học Mới 2018-2019

Báo cáo Tổng kết kiểm tra nội bộ 17-18

Công khai Thông tư 09- thông tư 21

Báo cáo Tổng kết 3 công khai 17-18

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

Copy

Copy

 

Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthtanhiep 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthtanhiep 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay