THÔNG BÁO NĂM HỌC MỚI 2019-2020, HỌC SINH TẬP TRUNG NHẬN LỚP VÀO NGÀY 12/8/2019.

TOÀN THỂ CBNVGV TRƯỜNG TH TÂN HIỆP QUÉT DỌN VỆ SINH TRƯỜNG

ĐỂ NHÀ VỆ SINH KHÔNG LÀ NỔI ÁM ẢNH CỦA HỌC SINH

Quyết định thành lập Tổ điều tra, khảo sát lấy ý kiến nhân dân góp ý cho ngành Giáo dục

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

LỄ TỔNG NĂM HỌC 2018-2019

NGÀY HỘI CÔNG NHẬN CHUYÊN HIỆU- HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI

NGÀY HỘI KHUI HEO ĐẤT

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

Copy

Copy

 

Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthtanhiep 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthtanhiep 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay