Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
233/QĐ-PGDĐT21/09/2020Phòng GD & ĐT Phú GiáoQuyết định củng cố và bổ sung thành viên Ban HDNV MN huyện Phú Giáo năm học 2019-2020 Tải về
251/PGDĐ-NGLL21/09/2020Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v Triển khai các hoạt động GD KNS và hoạt động GD KNS Tải về
247/PGDĐT-NGLL18/09/2020Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v hướng dẫn công tác y tế, chữ thập đỏ và vệ sinh trường học năm học 2020-2021 Tải về
248/PGDĐT-TCCB18/09/2020Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v lập DS nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ việc do hết tuổi lao động 06 tháng cuối năm 2021 Tải về
245/PGDĐT-NGLL16/09/2020Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác học sinh năm học 2020-2021 Tải về