ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TH TÂN HIỆP

Được sự quan tâm của bgh nhà trường, hdđ huyện Phú Giáo, đề ra phương hướng phấn đấu cho năm học mới. Hôm nay liên đội long trọng tổ chức đại hội liên đội nhằm báo cáo lại những việc đã làm được trong năm vừa qua, đăng kí thi đua và phân đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu trong năm học mới!

Và trong đại hội liên đội đã bầu ra ban chỉ huy liên đội mới! Hi vọng các bạn nhỏ sẽ luôn cố gắng đồng hành và đưa phong trào đội của trường ngày càng vững mạnh hơn!

Chúc mừng đại hội thành công rực rỡ!

 

https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/121484425_623218061636346_1857888157732071183_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=vlpgytxOJhwAX_qFW5G&_nc_ht=scontent.fsgn5-7.fna&oh=a5d9e6e383c13f391380ba840de4b2d5&oe=5FBE04D0

https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/121294008_623218278302991_5373405049427437115_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=ErRJm02bjKgAX8S6wFP&_nc_oc=AQksKAlQ_gbJ939EzHvG_mGKFwnk_thLUhbxlgiWWzYoC8s1rLPXPjyXyb9CbMjsvLTU_HRU_3szC5Jr57B1cf9s&_nc_ht=scontent.fsgn5-3.fna&oh=dbb801f234c604bad87a1d5fc897c586&oe=5FBE3E92

https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/121233421_623218161636336_6078977905682909199_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=FaqhqPZkPsoAX8p-I4Z&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&oh=f09be3287ddd09bac73d0cd34ecb9e73&oe=5FBCFB93

https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/121415270_623218371636315_4309591710528683428_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=1UeInETj_LQAX_And3l&_nc_ht=scontent.fsgn5-7.fna&oh=cacfb990c9d8cc83ed4f6424a35198d5&oe=5FBDBDF5

https://scontent.fhan5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/121241543_623218571636295_4928640535335954558_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=nJwHf8MAZKIAX_hOiYO&_nc_ht=scontent.fhan5-4.fna&oh=3259470fadd9d1039ab87452a6b71af5&oe=5FBF2281

https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/121227715_623218118303007_6815770106625571636_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=gvPAd3RQyqIAX8tStt9&_nc_ht=scontent.fsgn5-1.fna&oh=ecdeb6cc21ddb23965a59f8429d3a269&oe=5FBDBDC2

https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/121134302_623218491636303_2109457311136739034_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=wt1JtMtCHSkAX-ZT451&_nc_ht=scontent.fsgn5-3.fna&oh=7e1db104a9460c4366b6273fe5ba85ab&oe=5FBEDB49

https://scontent-xsp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/121260259_623218321636320_2616640610522246142_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=1doZOMRVxDwAX-7uLVA&_nc_ht=scontent-xsp1-1.xx&oh=b1342c679c14b33de994f57d035c336d&oe=5FBF8CD1

https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/121311803_623218138303005_8637201469275726946_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Xny9SAWk5L4AX89wUsM&_nc_ht=scontent.fsgn5-3.fna&oh=7f5fa2a59a10ef36f55c691bade4359c&oe=5FBFE341

https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/121082561_623218258302993_5432065236496319753_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=40PkVq7hzFgAX-UFPJS&_nc_oc=AQn8k5tcY6j4fRvxjq0Qy0upA4BFoaooP330_G_ewGkAEgdt8R_nQoY9sRONq94rY8p6l4ywnO_Uxj1-Fi5iN3KQ&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&oh=ef9afec5cba033398950087e3b9477ed&oe=5FBF0CFE

https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/121489906_623218418302977_12031759265672699_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=xTE2s_t5z44AX-JbNa2&_nc_ht=scontent.fsgn5-5.fna&oh=185624ce2350df66c55c710b272b4250&oe=5FBF97EE

https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/121671936_623218351636317_2542552141481733948_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=USbnwssCbx8AX9MEXew&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&oh=f53281ad08040d1a03184efbbbfce30a&oe=5FBC954F

https://scontent-xsp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/121233415_623218071636345_7164706350453575995_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=gnntMDscwjgAX9oWTPm&_nc_ht=scontent-xsp1-1.xx&oh=04b3010982e74e3335df0067eb42953f&oe=5FBF8FCC

https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/121053499_623218191636333_2049260458605056927_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=wasqzqTcxYcAX8utXHM&_nc_ht=scontent.fsgn5-5.fna&oh=db4517ca4a097fd614d542b936a9c4e9&oe=5FBEFA2E

https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/121081636_623218514969634_4652336848593741034_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=UZxkgHf71ogAX-4hBXw&_nc_ht=scontent.fsgn5-3.fna&oh=903c15e23c69ddbfbf1e78c0a108b88a&oe=5FBD0728

https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/121454876_623218474969638_7245484643353482375_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=L5jy0BsKRbsAX_-OGSd&_nc_ht=scontent.fsgn5-3.fna&oh=093b7fa338c9e8a7d2cd995714e892f2&oe=5FC086F9

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *