Thông báo Lịch kiểm tra cuối năm 2018-2019

Tên file: LỊCH-KIỂM-TRA-CN-.doc
Tải về

PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG TH TÂN HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH KIỂM TRA CUỐI NĂM

Năm học 2018 – 2019

Ngày Môn Thời gian mở bì đựng đề Thời gian làm bài
 

 

Ngày 06/5/2019

Tiếng Việt lớp 5

 

7 giờ 10 phút 7 giờ 20 phút – 7 giờ 55 phút Tiếng Việt (phần đọc hiểu).

8 giờ – 8 giờ 55 phút  – Tiếng Việt (phần viết).

Tiếng Anh lớp 1

 

….. giờ ….. phút 7 giờ 35 phút – 8 giờ 10 phút
 

Ngày 07/5/2019

Tiếng Anh lớp 2

 

….. giờ ….. phút 7 giờ 00 phút – 7 giờ 35 phút
Toán lớp 5 7 giờ 10 phút 7 giờ 20 phút – 8 giờ 00 phút
 

 

Ngày 08/5/2019

Tiếng Anh lớp 5

 

….. giờ ….. phút 7 giờ 00 phút – 7 giờ 35 phút
Tin học lớp 4,5

 

7 giờ 10 phút 7 giờ 40 phút – 7giờ 55 phút  (LT)
Khoa học lớp 4,5

 

8 giờ 00 phút 8 giờ 25 phút – 9 giờ 00 phút
 

 

Ngày 09/5/2019

Tiếng Anh lớp 4

 

….. giờ ….. phút 7 giờ 00 phút – 7 giờ 35  phút
Tin học lớp 3

 

6 giờ 45 phút 7 giờ  00 phút – 7 giờ 15 phút (LT)
Lịch sử và Địa lí

Lớp 4,5

7 giờ 20  phút

 

7 giờ 40  phút –8  giờ 15 phút
Ngày 10/5/2019 Tiếng Anh lớp 3

 

….. giờ ….. phút 7 giờ 00 phút – 7 giờ 35 phút
Ngày 13/5/2019 Tiếng Việt

Lớp 1,2,3,4

7 giờ 10 phút 7 giờ 20 phút – 7 giờ 55 phút Tiếng Việt (phần đọc hiểu).

8 giờ – 8 giờ 40 phút – Tiếng Việt (phần viết lớp 1,2,3)

8 giờ – 8 giờ 55 phút  – Tiếng Việt (phần viết lớp 4)

Ngày 14/5/2019 Toán lớp 1,2,3,4

 

7 giờ 10 phút 7 giờ 20 phút – 8 giờ 00 phút

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *