Lịch kiểm tra cuối học kì I năm học 2018-2019

Tên file: LỊCH-KIỂM-TRA-CUỐI-HỌC-KÌ-I-.doc
Tải về

PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG TH TÂN HIỆP

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2018 – 2019

 

Môn Thời gian mở bì đựng đề Thời gian làm bài
Tin học (3,4,5) 7 giờ 10 phút

ngày 18/12/2018

7 giờ 20 phút –7 giờ 35 phút

ngày 18/12/2018

Tiếng Anh Lớp 2 7 giờ 10 phút

ngày 19/12/2018

7 giờ 20 phút – 8 giờ 00 phút

ngày 19/12/2018

Tiếng Anh Lớp 3 7 giờ 40 phút

ngày 19/12/2018

8 giờ 00 phút –  8 giờ 40 phút

ngày 19/12/2018

Khoa học

Lớp 4,5

14 giờ 00 phút

ngày 19/12/2018

14 giờ 10 phút – 14 giờ 50 phút

ngày 19/12/2018

Tiếng Anh Lớp 4 7 giờ 10 phút

ngày 20/12/2018

7 giờ 20 phút – 8 giờ 00 phút

ngày 20/12/2018

Tiếng Anh Lớp 5 7 giờ 40 phút

ngày 20/12/2018

8 giờ 00 phút –  8 giờ 40 phút

ngày 20/12/2018

Lịch sử và Địa lí

Lớp 4,5

14 giờ 00 phút, ngày 20/12/2018 14 giờ 10 phút – 14 giờ 50 phút

ngày 20/12/2018

 

 

Tiếng Việt

Lớp 1,2,3,4,5

7 giờ 10 phút, ngày 24/12/2018 TV (đọc hiểu lớp 1,2,3,4,5).

 

7 giờ 20 phút -7 giờ 55 phút

Tiếng Việt (phần đọc hiểu lớp 1,2,3,4,5).

 

 

7 giờ 50 phút, ngày 24/12/2018 TV (viết lớp 1,2,3,4,5).

 

– 8 giờ – 8 giờ 35 phút -Tiếng Việt (phần viết) lớp 1,2,3.

– 8 giờ – 8 giờ 55 phút – Tiếng Việt (phần viết) lớp 4,5.

Toán

Lớp 1,2,3,4,5

7 giờ 10 phút, ngày 25/12/2018 7 giờ 20  phút – 8 giờ 00 phút ngày 25/12/2018

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *