Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Kế hoạch Thi cuối học kì I năm học 2018-2019 Tải về
Kế hoạch Sinh hoạt chuyên môn theo “Nghiên cứu bài học” môn tiếng Anh năm học 2017-2018 Tải về
Kế hoạch kiểm tra HK II năm học 2017-2018 Tải về
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HKI 2019-2020 Tải về
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020 Tải về