BDTX GIÁO VIÊN Chuyên đề : Phát triển chuyên môn của bản thân giáo viên Tiểu học

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

Chuyên đề : Phát triển chuyên môn của bản thân giáo viên Tiểu học

Thực hiện kế hoạch số 58/KH-PGDĐT ngày 17/8/2020 của PGD&ĐT Phú Giáo về việc bồi dưỡng thường xuyên Cấp Tiểu học năm học 2020-2021;

Ngày 12/12/2020, cụm trường An Linh, Tân Hiệp, Phước Sang đã được tổ chức Bồi dưỡng trực tiếp nội dung Modul GVPT 03: Phát triển chuyên môn của bản thân với 69 giáo viên tham gia bồi dưỡng.

Mục tiêu của lớp bồi dưỡng là:

– Phân tích được tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn bản thân giáo viên tiểu học và xác định được những yêu cầu mới về năng lực chuyên môn của bản thân giáo viên tiểu học đáp ứng triển khai thực hiện CTGDPT tiểu học 2018.

– Giải thích được những nội dung cập nhật yêu cầu đổi mới nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân giáo viên tiểu học trong hoạt động dạy học và giáo dục (Yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018; Đổi mới sinh hoạt chuyên môn; lựa chọn và sử dụng học liệu dạy học; … )

– Vận dụng được những nội dung cập nhật yêu cầu đổi mới nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân giáo viên tiểu học trong hoạt động dạy học và giáo dục.

– Xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng để phát triển năng lực chuyên môn của bản thân giáo viên tiểu học.

– Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn của bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học.

z2227748620291_0a05982b4279571b5ad3274d7ee0b29b z2227748619990_009787a0e99c7a96e93b95d13d90d06d z2227748619692_e1d1b1e64e402c648b1502007a69c212 z2227748614006_47c6762afd9f30589f93bf77d0d39201 z2227748612362_4031e9dffcad46ec8b70ddab3414c39e z2227748606871_06e00aa7ea82136b5b2aa04ac3cb537f z2227748596794_a3c7c2e5b8a4ac96db53e2ee55ca30fa z2227748595853_352c0e9f84a57e123ae17fa89ec2cd34 z2227748592424_6efe2dc632489cc5278352d1da224920 z2227748591191_cc4f18bd3f9f9fe42c623d4e4656c5a0 z2227748589174_7e4f246db4ad11d719028d452f3bb257 z2227748582067_f6921f309ed45a63e18b22fe83624e29

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *